Belastingen

Wij geven hierbij een overzicht aangaande belastingen die niet-residenten met eigendom verschuldigd zijn aan de Spaanse fiscus.
Let erop dat belastingen steeds aangepast kunnen worden.

INKOMSTENBELASTING

U VERHUURT NIET

De Spaanse fiscus zal u een soort ‘huurwaardeforfait‘ opleggen. 
Dit is een fictieve inkomstenbelasting die voortvloeit, louter uit het feit dat u onroerend goed bezit.
Dit zonder dat er uit de woning actieve huurinkomsten gegenereerd worden.
Deze berekening gebeurt op de kadastrale waarde.

Belastbare waarde
–  2% kadastrale waarde (bepaald voor 1994): 19% belasting
 – 1,1% kadastrale waarde (bepaald na 1994): 24% belasting

U VERHUURT WEL

Wanneer u uw woning tijdelijk verhuurt, is op deze huuropbrengst een inkomstenbelasting verschuldigd. 

Dit geldt niet voor verhuur aan familie, goede vrienden,… 
Gezien deze verhuur niet het oogmerk heeft een financieel voordeel te behalen.

Daarnaast is men voor de maanden dat de woning niet wordt verhuurd de “huurwaardeforfait” verschuldigd (zie boven).

AANGIFTE

U ontvangt geen aanslagbiljet om deze belasting te betalen.
Bijgevolg moet u zelf tijdig de aangifte doen en instaan voor de betaling.

VERMOGENSBELASTING

Deze belasting wordt kortweg patrimonio genoemd.
Indien uw Spaans vermogen hoger is dan € 700.000 dient u deze belasting te betalen.
De landelijke belastingen zijn van kracht en variëren van 0.2% tot 2.5%..

ONROERENDGOEDBELASTING

Deze gemeentebelasting wordt kortweg IBI genoemd.

Voor het heffen van deze belasting wordt de kadastrale waarde als belastbare basis gebruikt. 
Het tarief wordt vastgesteld door de gemeente waarin het onroerend goed is gelegen en varieert tussen de 0.3% en 0.9%.

Aangifte
U ontvangt geen aangifteformulier. 
U dient zelf de formulieren op te halen en ingevuld te bezorgen aan de bevoegde instanties.

PLUSVALIA

Plus valia is een gemeentelijke belasting die geheven wordt wanneer onroerend goed van eigenaar wisselt (verkoop, erfenis, verandering vruchtgebruik,…).

De belasting wordt berekend obv de waardevermeerdering van bebouwde grond * (grond waar opstal opstaat), ook wel valor catastral genoemd.
*Bij de verkoop of overdracht van een appartement wordt het grondgedeelte (cuota) van dit appartement als bekeringsbasis genomen.

De gemeente gebruikt een tabel om de waardevermeerdering van de valor catastral te berekenen. 
De vermeerdering is afhankelijk van het aantal inwoners en het aantal jaren dat de verkoper het onroerend goed bezit.

Op het bedrag van deze waardevermeerdering zal vervolgens de plus valia berekend worden.
Het percentage van de plus valia is eveneens afhankelijk van het aantal inwoners en moet tussen een opgelegd minimum en maximum percentage liggen. (minimum 16% tot maximum 30%)
Verder is de waardetoename afhankelijk van het aantal inwoners en het aantal jaren dat de verkoper het onroerend goed in zijn bezit heeft gehad.

Stel dat na 15 jaar overgaat dat de verkoop van je woning. Dan is de waardevermeerdering van de grond natuurlijk enorm groot.
Om deze reden heeft men een maximumperiode ingevoerd.
De maximumperiode waarover deze belasting berekend wordt, is in principe 20 jaar. Informeer voor de zekerheid bij de gemeente.

In principe wordt deze belasting door de verkoper betaald. 
Dit binnen de 30 dagen na akte.
Let er echter op dat wanneer de verkoper deze verplichting niet nakomt, de schuld bij de koper verhaald zal worden. 
Maak hierover duidelijke afspraken met de verkoper.

De plus valia is voor 75% aftrekbaar voor de Spaanse inkomstenbelasting.

VERMOGENSWINSTSBELASTING

Op het positieve verschil in waarde van het onroerend goed tussen aankoop- en verkoopprijs (vermelde prijs in de nieuwe escritura) dient u 19% belasting te betalen.

Om de waardevermeerdering te drukken zijn een aantal kosten aftrekbaar.
Maw, je kan deze bedragen bij je aankoopprijs optellen, opdat het verschil met de verkoopprijs lager zal zijn;

  • IGIC (bv bij nieuwbouw)
  • ITP (overdrachtsbelasting)
  • kosten advocaat bij aankoop
  • kosten makelaar
  • aktekosten
  • grote kosten waarvan je een declaracion de obra nueva hebt 

Voorheffing voor niet-residenten
Als je je woning verkoopt is de notaris verplicht om 3% van de verkoopprijs (vermeld in de escritura) in te houden om af te dragen aan de fiscus.

Let op! 
Deze voorheffing is slechts een aanbetaling op de definitieve winstberekening.

De door de notaris ingehouden voorheffing van 3% wordt uiteraard in mindering gebracht.

U dient via een aangifteformulier de fiscus een werkelijke berekening te bezorgen van de werkelijke vermogenswinst en de vermogenswinst-belasting. 
Blijkt dat de voorheffing groter is dan de betaalde voorheffing, dan kun u de terugbetaling aanvragen.